Thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng

T.D |

(QNO) - Ngày 9.5, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã công bố quyết định thành lập Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng trên cơ sở giải thể, tổ chức lại Chi nhánh NHPT Quảng Nam và Chi nhánh NHPT Đà Nẵng để tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước trên hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng. Đây là sự sắp xếp cuối cùng của 15 chi nhánh khu vực trong lộ trình thực hiện đề án tái cơ cấu hoạt động NHPTVN giai đoạn I (2013 -2015) đổi mới và phù hợp với tình hình thực tế

Ông Phạm Đức Hòa – Phó Tổng giám đốc NHPTVN khẳng định việc thành lập chi nhánh khu vực để từng bước tạo ra một hệ thống ngân hàng vững mạnh hơn. Mỗi đơn vị trực thuộc đều có sức mạnh thật sự nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững trong môi trường hoạt động tín dụng đầy rủi ro, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của NHPTVN – một ngân hàng thực hiện tín dụng chính sách nhà nước có chất lượng, quản trị rủi ro theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập với các ngân hàng trong khu vực và thế giới.

Chi nhánh NHPT khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng chính thức hoạt động ngày 9.5.2015, có trụ trở chính tại Lô A110, đường 30.4, quận Hải Châu (Đà Nẵng) và Phòng Giao dịch Quảng Nam tại số 13, đường Trần Hưng Đạo (Tam Kỳ). Chi nhánh này đang quản lý số vốn tín dụng đầu tư với dư nợ gần 3.100 tỷ đồng, quản lý số vốn ODA cho vay lại dư nợ gần 7.600 tỷ đồng, quản lý dư nợ các nghiệp vụ bảo lãnh doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại, cấp phát vốn ủy thác, cho vay tín dụng xuất khẩu…

Chi nhánh NHPT sẽ tiếp tục cung ứng nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn, góp phần định hướng đầu tư cho các chủ thể vào các ngành, vùng, các lĩnh vực nhà nước khuyến khích phát triển, phát huy vai trò là một công cụ đắc lực của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo đối tượng phục vụ do Chính phủ quyết định

T.D