Thành lập cụm công nghiệp Tân Chánh (Đại Lộc)

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Tân Chánh, thuộc địa phận 2 xã Đại Tân và Đại Chánh (Đại Lộc). CCN Tân Chánh có diện tích 42,51ha; trong đó đất công nghiệp chiếm 35,35ha (hơn 83%), đất cây xanh và giao thông gần 17%. CCN định hướng bố trí các ngành nghề công nghiệp điện - điện tử; công nghiệp chế biến nông - lâm sản; cơ khí; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến khoáng sản và công nghiệp sạch khác.

CCN Tân Chánh có tổng vốn đầu tư 148 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn vay và vốn của các tổ chức, cá nhân. Dự kiến đến quý IV-2023 hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. UBND tỉnh giao UBND huyện Đại Lộc làm chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển CCN, thương mại và dịch vụ huyện Đại Lộc làm đại diện chủ đầu tư.

CHÂU NỮ