Thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Ninh

VĂN CÔNG |

(QNO) - Ngày 15.4, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Ninh.

HTX với 20 thành viên, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với mục tiêu hỗ trợ các HTX thành viên trong sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; liên doanh, liên kết giữa các HTX thành viên trong huyện với nhau, giữa các thành viên với HTX Phú Ninh, giữa các thành viên với đối tác và giữa HTX Phú Ninh với các đối tác. Đồng thời nâng cao thu nhập cho HTX và các thành viên, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

HTX Nông nghiệp Phú Ninh kinh doanh 14 ngành nghề như: sản phẩm vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia súc, gia cầm, thuốc thú y; các loại giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị máy móc nông, ngư cụ; dịch vụ vận tải hàng hóa, du lịch, xuất nhập khẩu; tư vấn thiết kế, giám sát các công trình xây dựng; khai thác khoáng sản, san lấp mặt bằng…

VĂN CÔNG