Thống nhất đầu tư dự án Văn phòng điều hành Thaco tại Chu Lai

VĂN PHIN |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty CP ô tô Trường Hải nghiên cứu đầu tư dự án Văn phòng điều hành của Thaco tại Chu Lai.

Dự án được triển khai tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành) trên diện tích khoảng 28.413m2, trong đó có 24.340m2 thuộc Khu Liên hợp sản xuất và lắp ráp ô tô đang vận hành và khoảng 4.073m2 nằm ngoài phạm vi trên. Công ty CP ô tô Trường Hải có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, UBND huyện Núi Thành tổ chức công bố chủ trương của UBND tỉnh và địa điểm đầu tư dự án để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai... theo đúng quy định.

VĂN PHIN