Thu hồi 9 giấy phép khai thác khoáng sản trái phép

PHÚC LÂM |

Từ năm 2009 đến nay, UBND tỉnh đã cấp 170 giấy phép hoạt động khoáng sản, trong đó có 45 giấy phép thăm dò khoáng sản, 75 giấy phép khai thác khoáng sản, 50 quyết định gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản; ban hành 39 quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản...

Cùng thời gian, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp mạnh để ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp được cấp phép. Qua đó, đẩy đuổi trên 6 nghìn lượt người và buộc tháo dỡ, di chuyển hàng trăm máy móc, thiết bị... ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản trái phép; xử phạt vi phạm hành chính, truy thu với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Các sở, ngành đã phối hợp với UBND các huyện tổ chức nhiều đợt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp được cấp giấy phép. Qua kiểm tra đã thu hồi 9 giấy phép khai thác, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng; buộc các doanh nghiệp có sai phạm, thiếu sót chưa đến mức thu hồi giấy phép phải khắc phục các sai phạm, thiếu sót.

PHÚC LÂM