Thu ngân sách đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng

TD |

Sáng 7.7, Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Tài chính về kết quả thu, chi ngân sách những tháng đầu năm và bàn một số giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2016.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến cuối tháng 6 là 9.060 tỷ đồng, đạt 65,4% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó thu nội địa 5.990/8795 tỷ đồng (đạt 67,4%) so với kế hoạch đề ra. Thu cân đối ngân sách địa phương 12.327/16.702 tỷ đồng, đạt 73,8% dự toán năm. Chi ngân sách 6.166/16.702 tỷ đồng, đạt 36,9% dự toán năm. Các nhiệm vụ chi đều cơ bản bám sát dự toán giao. Theo Sở Tài chính, chi ngân sách địa phương được điều hành cơ bản theo dự toán đầu năm. Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách bám sát dự toán.  Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, chú trọng giải ngân vốn đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, góp phần thu đúng, đủ các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước và thực hành tiết kiệm chi tiêu ngân sách. Tuy nhiên, dự báo số thu từ hoạt động thủy điện khó đạt dự toán, số nợ đọng của hai công ty vàng chưa thu được dứt điểm, sẽ còn tăng trong các tháng tiếp theo; tỷ lệ giải ngân thấp, chỉ đạt 48,3%, số dư tạm ứng chuyển nguồn qua năm 2016 lớn (khoảng 285 tỷ đồng) và số dư tạm ứng ngân sách vẫn còn quá lớn (1.021 tỷ đồng)… Ngoài những tác động về hạn hán, thay đổi chính sách thuế, nếu không có những tác động bất thường thì ước thu ngân sách nhà nước sẽ đạt và vượt so với dự toán.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng yêu cầu ngành tài chính dự báo chính xác khả năng thu ngân sách trong vòng 6 tháng cuối năm nay; kiểm soát, tiết kiệm chi, bảo đảm cân đối, không để xảy ra tình trạng bội chi hay thiếu hụt nguồn chi. Sở Tài chính cần phân tích số kết dư, chuyển nguồn, tính toán sử dụng, phân bổ nguồn vượt thu hợp lý, tiến hành tham mưu xử lý nợ các trường hợp ưu đãi vượt trội, giám sát cơ chế phân cấp quản lý nguồn thu, giải quyết dứt điểm nợ tạm ứng xây dựng cơ bản kéo dài và ưu tiên vốn cho các đề án, chương trình nghị quyết HĐND tỉnh còn hiệu lực và hiệu quả trên thực tế.

TD