Tiếp tục xử lý các cụm công nghiệp hình thành trước quy chế quản lý

CHÂU NỮ |

Theo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình xử lý các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh hình thành trước quy chế quản lý các CCN theo đề nghị của Bộ Công Thương, tính đến nay, UBND tỉnh đã quyết định thành lập 26 CCN với tổng diện tích hơn 805ha.

Ngoài ra, xử lý loại khỏi quy hoạch phát triển 4 CCN gồm: CCN An Sơn (Tam Kỳ) với diện tích 33,5ha và CCN Tân An (Hội An) có diện tích 6,6ha chuyển sang đất dịch vụ - đô thị - dân cư; loại khỏi quy hoạch phát triển 2 CCN thuộc huyện Đại Lộc là CCN Đại Tân 1 (26,9ha) và CCN Xuân Đông (6,87ha). Đồng thời UBND tỉnh xử lý thẩm định hồ sơ thành lập 4 CCN gồm: CCN Tây An (Duy Xuyên), Trường Xuân 1, Trường Xuân - Thuận Yên (Tam Kỳ), Bình Yên (Tiên Phước). Còn lại 9 CCN tại các địa phương chưa lập và trình hồ sơ xử lý gồm: CCN Lang Châu (Duy Xuyên), Vân Ly (Điện Bàn), Quán Rường (Phú Ninh), Đông Phú 2 (Quế Sơn), Kế Xuyên - Quán Gò và Nam Hà Lam (Thăng Bình), Cà Dy (Nam Giang), Tây Nam Khâm Đức (Phước Sơn).

Như vậy, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 13 CCN hình thành trước quy chế quản lý các CCN chưa xử lý. Sắp tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục xử lý thành lập 8 CCN, loại khỏi quy hoạch phát triển 5 CCN.  

CHÂU NỮ