Tiếp tục xử lý các trường hợp nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép

VĂN PHIN |

Hôm qua 26.2, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình xử lý các trường hợp đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép trên địa bàn huyện. Theo tổng hợp, tại 3 xã Tam Hải, Tam Tiến, Tam Hòa có tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng vi phạm hành chính là 43,4ha, trong đó Tam Hải nhiều nhất (chiếm tới 27,7ha).

Từ ngày 4.12.2013 đến ngày 20.1.2014, tổ công tác huyện đã lập 311 biên bản vi phạm hành chính với 262 hộ. UBND các xã Tam Hải, Tam Hòa, Tam Tiến đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 184 trường hợp với tổng số tiền xử phạt gần 288 triệu đồng; người dân đã chấp hành nộp phạt 6,6 triệu đồng. Hai tổ công tác hoàn chỉnh hồ sơ chuyển UBND huyện xử lý 150 trường hợp và UBND huyện đã ra 63 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 690 triệu đồng. Riêng tại xã Tam Hòa còn 176 trường hợp vi phạm chưa được lập hồ sơ xử lý và tại Tam Tiến còn khoảng 30ha phía tây đường Thanh niên ven biển chưa lập biên bản vi phạm.

Thời gian đến, UBND huyện Núi Thành chỉ đạo ngành chức năng và 3 xã Tam Hải, Tam Tiến, Tam Hòa tiếp tục triển khai các biện pháp xử lý, ngăn chặn tình trạng nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép trên địa bàn, kiên quyết dừng ngay việc phát sinh mới và xử lý kiên quyết những trường hợp đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng trái phép theo tinh thần Công điện số 18 của Chủ tịch UBND tỉnh.

VĂN PHIN