TP.Tam Kỳ đầu tư xây dựng cơ bản: Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư

XUÂN PHÚ |

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm và triển khai kế hoạch vốn xây dựng cơ bản trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Với mục tiêu đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư, sau gần một năm triển khai thực hiện, TP.Tam Kỳ đã đạt được một số kết quả khả quan.

Nguồn vốn đa dạng

Khi TP.Tam Kỳ trở thành đô thị loại II, khá nhiều công trình trên địa bàn thành phố được khánh thành cũng như khởi công xây dựng mới. Trong đó, đáng chú ý là việc khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Đây là công trình được xây dựng mới tại phường Tân Thạnh trên diện tích 8.000m2 gồm 34 phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ với số vốn lên tới 59 tỷ đồng - lớn nhất trong số các dự án trường học của TP.Tam Kỳ từ trước đến nay. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu là một trong những công trình, dự án đã và đang được triển khai, tạo nên một bức tranh sinh động trong đầu tư cơ sở hạ tầng của đô thị tỉnh lỵ thời gian qua. Theo UBND TP.Tam Kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 là 276,6 tỷ đồng. Song đến nay, bên cạnh 20,7 tỷ đồng nguồn kết dư, vượt thu và nguồn khác bổ sung, thành phố còn được tỉnh hỗ trợ nguồn ngân sách gần 107 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 lên hơn 404 tỷ đồng. Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, triển khai kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, UBND thành phố tăng cường chỉ đạo việc rà soát công nợ xây dựng cơ bản, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; hạn chế tối đa khởi công mới công trình, ưu tiên nguồn vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có tổng nguồn kinh phí xây dựng 59 tỷ đồng vừa được khánh thành đầu năm học 2016 - 2017.
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có tổng nguồn kinh phí xây dựng 59 tỷ đồng vừa được khánh thành đầu năm học 2016 - 2017.

Với quan điểm đó, trên cơ sở nguồn lực của địa phương, từ đầu năm đến nay, nhiều công trình, dự án trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế -xã hội thành phố được đầu tư như dự án bồi thường giải phóng mặt bằng đường Điện Biên Phủ 62 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng đường Tam Kỳ - Tam Thanh 14,5 tỷ đồng, hỗ trợ dự án Trường Mẫu giáo Măng Non, Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh hơn 30 tỷ đồng. Một trong những nguồn vốn đầu tư chủ yếu để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố là nguồn khai thác quỹ đất. Mỗi năm, nguồn thu này đem lại cho TP.Tam Kỳ khoảng 150 tỷ đồng, giúp địa phương đầu tư nhiều dự án lớn như dự án khu dân cư, tái định cư phục vụ đường Điện Biên Phủ, khu dân cư đông Tân Thạnh, khu dân cư tái định cư và đường dẫn cầu Kỳ Phú 1 và 2.

Đẩy nhanh tiến độ

Đánh giá về tình hình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố thời gian qua, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Văn Anh Tuấn cho rằng, công tác quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện khá tốt, các đơn vị chủ đầu tư và UBND các xã, phường chấp hành nghiêm quy định về xây dựng cơ bản. Đến nay, đã cơ bản xử lý dứt điểm việc tồn đọng các hồ sơ dự án, đồ án chậm quyết toán các năm trước. Một trong những thành công lớn nhất trên lĩnh vực đầu tư của thành phố là huy động được nhiều nguồn vốn, từ hỗ trợ của tỉnh, trung ương đầu tư một số dự án chỉnh trang đô thị, trường học, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc như nhu cầu đầu tư khá lớn nhưng nguồn lực hạn chế; công tác đền bù giải phóng mặt bằng một số dự án bị chậm trễ. Nhằm chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản hàng năm, theo ông Tuấn, thời gian đến thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đặc biệt, quan tâm đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án lớn của Trung ương, dự án ODA, những công trình trọng điểm của thành phố như đường Điện Biên Phủ, đê kè sông Bàn Thạch, đường Tam Kỳ - Tam Thanh; hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu các dự án khu dân cư tái định cư đông Tân Thạnh, khu dân cư tái định cư đường Điện Biên Phủ. Riêng về nguồn vốn, thành phố tiếp tục huy động từ nhiều nguồn. Trong đó, tập trung chỉ đạo rà soát, xem xét đánh giá lại toàn bộ các dự án khu dân cư phục vụ tái định cư và khai thác quỹ đất để có hướng khai thác tốt nguồn quỹ đất công trên địa bàn, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời có kế hoạch thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào thành phố.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố quan tâm trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Luật Đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư. Theo đó, chỉ đạo của thành phố đối với các cấp, ngành cần quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách, hạn chế thấp nhất chi ngoài kế hoạch; ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhất là các dự án phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm, góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương. “Với sự nỗ lực của các ngành chức năng, nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố trong thời gian qua được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Thời gian tới, thành phố tập trung chuẩn bị danh mục dự án xây dựng cơ bản năm 2017 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-  2020; tích cực làm việc với tỉnh để tranh thủ các dự án từ kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh, các dự án đầu tư vào thành phố từ hình thức PPP, ODA” - ông Tuấn chia sẻ.

XUÂN PHÚ