Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động hoạt động 24/24 giờ

PHÚC LÂM |

Đó là một trong những quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động (KTTTXLĐ) của tỉnh vừa được ban hành, thay thế cho Quy chế ban hành tại Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 14.4.2015 của UBND tỉnh.

Theo đó, Trạm KTTTXLĐ thực hiện việc lưu động kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh và hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh. Trạm cân hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ và ngày lễ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch. Vị trí đặt Trạm KTTTXLĐ được lựa chọn hợp lý, có đủ diện tích để đặt trạm cân và hạ tải hàng hóa mà không làm cản trở, ách tắc giao thông do Sở GTVT và Công an tỉnh thống nhất trong kế hoạch kiểm tra tải trọng xe hàng năm hoặc theo từng đợt công tác. Trường hợp tuyến đường không có vị trí để đặt bàn cân điện tử theo quy chuẩn thì được sử dụng bộ cân xách tay (được kiểm định, kiểm chuẩn theo quy định) để cân xác định tải trọng xe.

PHÚC LÂM