Triển khai kế hoạch bảo vệ thi công dự án cảng cá Tam Quang

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 27.2, UBND xã Tam Quang (huyện Núi Thành) tổ chức họp với các cơ quan liên quan ở tỉnh và huyện về triển khai kế hoạch bảo vệ thi công dự án cảng cá Tam Quang.

Theo kế hoạch được UBND huyện Núi Thành phê duyệt, sáng 5.3.2019, UBND xã Tam Quang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ thi công cảng cá Tam Quang với các hạng mục: cầu chữ T của Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V; các cầu bê tông của bà Mai, ông Cảnh, bà Đông và 2 cầu gỗ ở chợ Tam Quang; vật kiến trúc của các hộ ông Phạm Hoài Nhơn, bà Trần Thị Đông; nhà cửa, vật kiến trúc của hộ bà Đinh Thị Thương và ông Phan Bá Hoành thuộc khu vực quy hoạch xây dựng cảng cá Tam Quang. Việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng cá Tam Quang theo chỉ đạo UBND tỉnh.

VĂN PHIN