Trồng lạc xen sắn trên ruộng không chủ động nước tưới

HẢI HÀN |

Nằm trong chương trình tìm mô hình cây trồng cho hiệu quả cao, bền vững cho những chân ruộng không chủ động nước thay cây lúa, Phòng NN&PTNT Quế Sơn đã tổ chức sản xuất trình diễn mô hình trồng lạc L14 xen canh cây sắn KM94 trên chân ruộng nước trời vụ đông xuân với diện tích 2,15ha tại thôn Xuân Tây (xã Phú Thọ, Quế Sơn).

Các hộ trực tiếp thực hiện mô hình cho biết, khi trồng lạc L14 xen với sắn KM94, cả hai loại cây này đều sinh trưởng, phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, ít cỏ dại hơn, giảm lượng phân bón so với việc trồng sắn thuần. Theo so sánh từ thực tế, nếu trồng lúa đông xuân và sắn xuân hè như trước đây thì mỗi héc ta chỉ thu lợi nhuận là 2,9 triệu đồng, còn đối với mô hình chuyển đổi này, lợi nhuận đạt hơn 59 triệu đồng/ha. Mô hình trồng lạc L14 xen sắn KM94 trên ruộng không chủ động nước là hướng đi khả quan, không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng của cây sắn, cây lạc, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích mà còn góp phần xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu bền vững, tạo tiền đề cho việc chuyển đổi cây trồng theo đề án đã được UBND huyện phê duyệt trong những năm tiếp theo.

HẢI HÀN