Trong tuần chỉ có 4 hồ sơ trễ hạn

T.D |

Theo thống kê lũy tiến của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư Quảng Nam, từ ngày 9.1.2017 đến 8.6.2017 đã có 18.285 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm. Số lượng hồ sơ đã giải quyết là 16.251 hồ sơ, giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Trong đó, chỉ tính từ ngày 2.6 đến ngày 8.6 đã có 994 hồ sơ đã được tiếp nhận và đã giải quyết 789 hồ sơ, giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung, nhưng chỉ có 2 sở, ban, ngành chưa hề phát sinh thủ tục hành chính tại trung tâm gồm Sở Tài chính và Cục Thuế Quảng Nam.

Kết quả số thu phí và lệ phí tính đến ngày 8.6.2017 khoảng hơn 2,16 tỷ đồng. Chỉ riêng từ ngày 2.8 đến 8.6.2017 đã thu hơn 93,5 triệu đồng tiền phí và lệ phí. Theo nhận định của trung tâm, mặc dù vẫn có hồ sơ bị trả trễ hạn nhưng phần lớn người dân, doanh nghiệp đến giao dịch đều hài lòng về thái độ và thời gian giải quyết tại trung tâm này.

T.D