Xã Quế Lộc công bố đạt chuẩn nông thôn mới

VĂN SỰ |

Sáng qua 20.3, xã Quế Lộc (Nông Sơn) tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Năm 2011, Quế Lộc được huyện Nông Sơn chọn triển khai thí điểm mô hình NTM. Trong 8 năm qua, bằng nhiều nguồn vốn huy động, địa phương đầu tư hơn 127,7 tỷ đồng thực hiện chương trình này. Trong đó, ngân sách trung ương và tỉnh hơn 22,2 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 4,2 tỷ đồng, ngân sách xã xấp xỉ 1,1 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 5,3 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình - dự án 55 tỷ đồng, vốn vay tín dụng 40 tỷ đồng. Theo thống kê, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 35,1 triệu đồng, tăng hơn 30 triệu đồng so với năm 2011; hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 11,74%, giảm 40,28% so với cách đây 8 năm. Đến cuối năm ngoái, Quế Lộc thực hiện hoàn thành tất cả 19 tiêu chí theo quy định.

Dịp này UBND tỉnh tặng thưởng cho xã Quế Lộc công trình phúc lợi trị giá 300 triệu đồng và tặng thưởng cho thôn Lộc Trung - khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã 100 tấn xi măng.

VĂN SỰ