Xác định dự toán cụ thể cho năm 2015

T.D |

(QNO) - Đó là nhiệm vụ chủ đạo trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm 2014 được đề cập tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014 do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì hôm 28.8

Theo nhận định của chính quyền và các cơ quan quản lý, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 vẫn duy trì mức tăng nhưng tốc độ không cao; kim ngạch xuất khẩu tăng, dịch bệnh được kiểm soát, chăn nuôi phát triển, nợ xấu ngân hàng tiếp tục giảm, lãi suất cho vay ổn định, thu ngân sách cao hơn cùng kỳ năm trước và bảo đảm công tác an sinh xã hội. Cụ thể, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 8 tăng 2,2% so với tháng trước, nhiều nhất là chíp điện tử tăng hơn 63%, ô tô các loại tăng 37%, than các loại tăng gần 30% và điện thương phẩm tăng 15%. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 3,7% so tháng 7, nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng lên 14.300 tỷ đồng, tăng gần 30% so cùng kỳ; giá trị xuất khẩu hơn 63,5 triệu USD, tăng 9,4% tháng trước, tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 8 khoảng 514 triệu USD, tăng 21% cùng kỳ… Tổng thu ngân sách gần 5.300 tỷ đồng (76% dự toán năm), tổng chi ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hơn 3.400 tỷ đồng, bằng 61% kế hoạch năm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh, các cơ quan quản lý cần tập trung thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án dang dở, nhất là khu vực ven biển và Chu Lai; tiến hành các cuộc thanh tra đất đai dự án để có cơ sở ra những quyết định thu hồi giấy phép đầu tư đối với dự án không chịu triển khai. Quan điểm của chính quyền là tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đầy nhanh tiến độ giải ngân, xử lý dứt điểm những công trình chưa hoàn thành, thanh toán hết nợ cũ, không cấp phép, đầu tư thêm dự án nào thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nhanh chóng hoàn tất đề án đóng mới tàu thuyền để tranh thủ nguồn vốn từ trung ương, cấp vốn sửa chữa các cầu treo để không xảy ra sự cố, chuẩn bị kỹ lưỡng phương án phòng chống lụt bão, không để bị động... Quan trọng nhất là việc xác định cụ thể kế hoạch dự toán cho năm 2015 và kế hoạch trung hạn 2016 - 2020, xác định nhiệm vụ chi 2105, đừng để phát sinh thêm dự toán, bổ sung vốn, ngoại trừ những vấn đề khẩn cấp. Nguồn ngân sách theo dự toán cần phải được phân bổ hết, chấm dứt cơ chế xin cho và chủ động tìm nguồn đầu tư.

T.D