Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bãi tắm Biển Rạn

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa có tờ trình gửi Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai xem xét, thống nhất địa điểm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bãi tắm Biển Rạn.

Theo đó, địa điểm xây dựng tại thôn Thanh Long (xã Tam Quang) trên diện tích 7,833ha. Công trình nhằm đáp ứng cơ bản một phần cơ sở hạ tầng thiết yếu và tiện ích công cộng của bãi tắm Biển Rạn. Thời gian thực hiện trong 2 năm 2016 - 2017 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Được biết, dự án này nằm trong nội dung thực hiện đề án Quản lý và khai thác một số bãi biển du lịch Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2017.

VĂN PHIN