Xây dựng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây

V. PHIN – L.THANH |

(QNO) - UBND huyện Núi Thành vừa thông qua quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây (xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành). Cụm công nghiệp này có diện tích 20,15ha nằm ở khu đất đồi, đất màu, không có dân cư sinh sống.

Theo khái toán, tổng kinh phí đầu tư cho cụm công nghiệp trên hơn 66,6 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ tháng 4.2014 - 4.2017) là 38,82 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ tháng 4.2017 - 4.2018) là hơn 27,8 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây sẽ ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các loại hình công nghiệp như chế biến nông - lâm sản và thực phẩm, công nghiệp nhẹ và hàng tiêu dùng, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng... Dự kiến Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây sẽ giải quyết việc làm cho 1.080 - 1.680 lao động.

V. PHIN – L.THANH