Xây dựng mô hình trung tâm OCOP cấp vùng tại Hội An

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam (OCOP) năm 2019.

Quảng Nam phấn đấu năm 2019 có hơn 80% sản phẩm OCOP đã đăng ký tham gia đạt hạng 3 sao trở lên. Ảnh: Đ.ĐẠO
Quảng Nam phấn đấu năm 2019 có hơn 80% sản phẩm OCOP đã đăng ký tham gia đạt hạng 3 sao trở lên. Ảnh: Đ.ĐẠO
 

Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức OCOP cấp huyện, cấp xã và hình thành bộ máy tham mưu giúp việc Chương trình OCOP các cấp; 100% cán bộ OCOP cấp huyện, cấp xã được tham gia tập huấn các nội dung cơ bản của chương trình, nhất là nội dung cụ thể của các bước trong chu trình OCOP.

Tiếp tục hỗ trợ nâng cấp, củng cố, phát triển các sản phẩm đã tham gia phương án thí điểm phát triển sản phẩm OCOP năm 2018. Hỗ trợ phát triển hoặc nâng cấp khoảng 120 sản phẩm mới, sản phẩm đã có; phấn đấu trong năm 2019 có hơn 80% sản phẩm đã đăng ký tham gia đạt hạng 3 sao trở lên.

Hỗ trợ củng cố, nâng cấp hoặc thành lập mới ít nhất 20 tổ chức kinh tế (doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã) tham gia OCOP. Có 100% chủ thể đăng ký tham gia có cam kết sản xuất sản phẩm theo quy định về an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác... đảm bảo quy định; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu thông, cũng như truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Tỉnh sẽ hỗ trợ củng cố, nâng cấp hoặc thành lập mới ít nhất 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã tham gia OCOP. Ảnh: Đ.ĐẠO
Tỉnh sẽ hỗ trợ củng cố, nâng cấp hoặc thành lập mới ít nhất 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã tham gia OCOP. Ảnh: Đ.ĐẠO
 

Hỗ trợ xây dựng, nâng cấp được 4 - 6 điểm bán hàng OCOP, 2 - 3 trung tâm OCOP cấp huyện. Tổ chức hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng cấp tỉnh.

Ngoài các mục tiêu trên, từ năm 2019 - 2020, với vai trò là tỉnh điểm được Bộ NN&PTNT lựa chọn, Quảng Nam quyết tâm thực hiện thêm một số mục tiêu cụ thể: xây dựng 3 mô hình OCOP vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng mô hình làng du lịch cộng đồng tại làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh, Tiên Phước); xây dựng mô hình trung tâm OCOP cấp vùng tại TP.Hội An và một số gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tại các khách sạn lớn trên địa bàn Hội An.

TAGS