Xây dựng vùng dưa hấu an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 11.4, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh tổ chức hội thảo báo cáo kết quả mô hình sản xuất dưa hấu VietGAP tại thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh. Trong khoảng 5 năm trở lại đây, diện tích gieo trồng dưa hấu của tỉnh ổn định với tổng diện tích 2.500ha, chiếm 19,23% so với diện tích trồng rau các loại. Vụ đông xuân 1012 - 2013, Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh đã bố trí mô hình trồng dưa theo tiêu chuẩn VietGAP ở thôn Thành Mỹ, bước đầu mang lại kết quả khả quan. Huyện Phú Ninh cũng đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ về thương hiệu “Dưa Kỳ Lý”.

Mô hình trồng dưa theo tiêu chuẩn VietGAP đã góp phần giảm chi phí đầu vào, cây dưa hấu phát triển tốt, cho năng suất cao hơn; hạn chế phân bón đầu vào và thuốc bảo vệ thực vật, nhưng dưa vẫn đạt năng suất cao, sản phẩm được đảm bảo an toàn.

NGUYỄN DƯƠNG