Xem xét đề xuất đầu tư dự án Nhà máy khí điện

VĂN PHIN |

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương liên quan xem xét đề xuất đầu tư dự án Nhà máy khí điện LNG, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Dự án do Công ty Ennergy Capital Vietnam (ECV) có trụ sở tại bang Texas (Hoa Kỳ) làm chủ đầu tư, dự kiến địa điểm triển khai tại vùng biển ngoài khơi khu vực biển Rạn (huyện Núi Thành) trên diện tích khoảng 5ha với tổng mức đầu tư tạm tính của dự án khoảng 92.000 tỷ đồng.

VĂN PHIN