Xét công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn

XUÂN HIẾU |

Sáng qua 3.5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì góp ý vào báo cáo tổng hợp Đề án công nhận đô thị loại V đối với 12 thị trấn trên địa bàn tỉnh và Đề án đề nghị phân loại và công nhận đô thị Trung Phước (huyện Nông Sơn) đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

Trên cơ sở thu thập thông tin về tình hình phát triển đô thị tại 12 thị trấn, phân loại và đánh giá theo 59 tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho thấy tất cả thị trấn đều đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định nhưng điểm số của các đô thị không cao. Trong 4 đô thị khu vực miền núi, đô thị có số điểm cao nhất là Khâm Đức (Phước Sơn) và đô thị có số điểm thấp nhất là Trà My (Bắc Trà My); 8 đô thị đồng bằng, Núi Thành (huyện Núi Thành) là địa phương đạt số điểm cao nhất, đô thị đạt điểm thấp nhất là Đông Phú (Quế Sơn). Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn cho rằng, kết quả khảo sát cho thấy mặt bằng chung về thực trạng phát triển đô thị tại các thị trấn còn nhiều hạn chế, chưa có đô thị nào đạt điểm tối đa theo quy định. Đa số đô thị bị ít điểm ở nhóm tiêu chí “Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị”. Đặc biệt, trong tiêu chí này có 5 tiêu chuẩn không có đô thị nào đạt điểm là nhà tang lễ; tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị tính trên tổng số trục phố chính và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn.

Tại buổi làm việc, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam cũng trình bày Đề án đề nghị phân loại và công nhận đô thị Trung Phước đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Theo đối chiếu với các quy định, đô thị Trung Phước cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại V với mức điểm 77,96/100 điểm (mức điểm tối thiểu theo quy định là 75 điểm trở lên).

XUÂN HIẾU