Xúc tiến đầu tư xây dựng Dự án khu phố chợ huyện Núi Thành

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì phối hợp với UBND huyện Núi Thành xem xét sự phù hợp quy hoạch đối với Dự án khu phố chợ huyện Núi Thành để thống nhất việc triển khai thực hiện dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.10.2016 để xem xét, quyết định.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành (nhà đầu tư dự án) chịu trách nhiệm làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Được biết, Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành sẽ đầu tư xây dựng chợ Trạm (xã Tam Hiệp) thành khu phố chợ huyện Núi Thành theo hình thức đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản. Nhà đầu tư sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm cả khu vực chợ Trạm hiện tại và khu vực phía sau UBND xã Tam Hiệp với diện tích khoảng 19ha.

VĂN PHIN