Xuống giống 14.000ha lúa đông xuân trà cuối

VĂN SỰ |

Hôm qua 6.1, nông dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai xuống giống trà cuối vụ lúa đông xuân. Theo ngành nông nghiệp, trà này các địa phương gieo sạ 14.000ha lúa, chủ yếu sử dụng những loại giống ngắn ngày gồm HT1, PC6, Xuyên Hương 178, TH3-3, Syn6, TEJ vàng, Khang dân 18 và Khang dân đột biến. Thời gian gieo sạ sẽ kết thúc vào ngày 10.1.

Ngành chuyên môn khuyến cáo, từ nay đến Tết Giáp Ngọ, bên cạnh việc ra quân đặt bả tiêu diệt chuột, nông dân cần tích cực thăm đồng để chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh nguy hiểm gây hại lúa, nhất là bọ trĩ, sâu năn, sâu phao, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ xít đen...

VĂN SỰ