Yêu cầu trang trại nuôi heo bảo vệ môi trường

VĂN PHIN |

Sau khi xem xét báo cáo của Sở TN&MT, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Thái Việt Swine Line khẩn trương cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn hiện hành đối với dự án chăn nuôi heo nái sinh sản siêu nạc tại thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành).

Trong thời gian cải tạo hệ thống xử lý nước thải, UBND tỉnh yêu cầu công ty điều chỉnh quy mô chăn nuôi để giảm lượng chất thải phát sinh, phù hợp với khả năng của hệ thống xử lý nước thải hiện tại nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Ngoài ra, công ty khẩn trương hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường và lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chăn nuôi heo nái sinh sản siêu nạc gửi Sở TN&MT trước ngày 31.10.2018 để kiểm tra, xác nhận theo quy định.

VĂN PHIN