4 tác phẩm đoạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam vừa quyết định công nhận 4 tác phẩm của 4 tác giả: Nguyễn Ngọc Huy Mẫn, Nguyễn Văn Ngát, Võ Duy Hiệp, Nguyễn Phước Đức đoạt giải Khuyến khích (không có giải Nhất) cuộc thi; mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.

Được biết, cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam phát động từ tháng 11.2017. Kết thúc cuộc thi (30.6.2018), Ban tổ chức nhận được 47 tác phẩm dự thi của 20 tác giả.

CHÂU NỮ