Chung tay xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

VINH ANH |

Nhằm góp sức xây dựng thành công mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn, thời gian qua, mặt trận các địa phương đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Như Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh phát động mô hình “Không rải vàng mã, áo giấy, các loại tiền trên đường đưa tang” tại 10 khu dân cư điểm. Trong khi đó, tại Quế Sơn, mặt trận địa phương này phát huy mô hình “Chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ khang trang, sạch đẹp”. Mô hình này được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn triển khai từ đầu năm 2017 tại  khu dân cư Hương Quế Đông (Quế Phú) và khu dân cư Phú Mỹ (Quế Xuân 2). Đến nay, đã có 50 hộ dân di dời chuồng bò, chuồng heo đến vị trí đảm bảm vệ sinh, có 435 hộ phủ xanh hàng rào, trồng hoa dọc các tuyến đường trước nhà, có 159 hộ thực hiện chỉnh trang, cải tạo vườn, trồng cây ăn quả phát huy hiệu quả.

VINH ANH