Công nhận xã Tam Phú đạt chuẩn nông thôn mới

XUÂN TRƯỜNG |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Đồng thời yêu cầu xã triển khai kế hoạch duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tổ chức nhân rộng việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu cho các thôn trên địa bàn, xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo các tiêu chí mới giai đoạn 2018 - 2020.

Sau gần 2 năm phát động xây dựng NTM, đến nay xã Tam Phú đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 10/10 chỉ tiêu của khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Quý Thượng. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao, bộ mặt NTM ngày khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 35 triệu đồng/năm.

XUÂN TRƯỜNG