Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới ở Phú Ninh

VINH ANH |

(QNO) - Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, vừa qua UBND huyện Phú Ninh ra công văn yêu cầu các xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chương trình nông thôn mới (NTM) năm 2018.

UBND huyện Phú Ninh yêu cầu đẩy anh việc giải ngân nguồn vốn chương trình NTM. Ảnh: Q.V
UBND huyện Phú Ninh yêu cầu đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn chương trình NTM. Ảnh: Q.V

UBND huyện Phú Ninh cho biết, hiện nay tiến độ thực hiện nâng chuẩn NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và giải ngân các nguồn vốn trong chương trình xây dựng NTM năm 2018 trên địa bàn huyện chậm so với kế hoạch.

UBND huyện đề nghị các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn đầu tư trong chương trình NTM năm 2018 đảm bảo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Cụ thể, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chương trình NTM đã bố trí phải đạt 60% trước ngày 30.9.2018; đạt 80% trước 30.10.2018 và hoàn thành nhiệm vụ giải ngân trong năm 2018.

VINH ANH