Duy Xuyên: 2 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019

MỸ DUNG |

(QNO) - Chiều 14.3, Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Duy Xuyên.

Theo báo cáo, trong 7 xã đã về đích NTM của huyện Duy Xuyên thì Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Thành: mỗi xã rớt 2 tiêu chí; Duy Sơn, Duy Phước: mỗi xã rớt 1 tiêu chí. Hai xã Duy Vinh và Duy Phú phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm nay. Hiện nay, cùng với quá trình xây dựng NTM, các xã tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020 (11 thôn của 8 xã).

MỸ DUNG