Duy Xuyên xây dựng huyện nông thôn mới: Vào chặng "nước rút"

NGUYỄN SỰ |

Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2020, các ngành, các cấp của Duy Xuyên đang tích cực thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.

Thời gian tới, Duy Xuyên sẽ nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng huyện NTM. Ảnh: VĂN SỰ
Thời gian tới, Duy Xuyên sẽ nỗ lực đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng huyện NTM. Ảnh: VĂN SỰ

Kết quả đáng mừng

Ông Hồ Văn Phước - cán bộ chuyên trách Văn phòng điều phối NTM Duy Xuyên cho biết, huyện có 11/14 xã, thị trấn xây dựng NTM. Những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia này đã được các cấp, các ngành của huyện thực hiện quyết liệt từ việc quán triệt, xác định quan điểm, mục tiêu đến triển khai những phần việc cụ thể trong từng tiêu chí. Nhờ vậy, địa phương đã đạt được nhiều thành quả quan trọng. Theo ông Phước, chỉ tính riêng trong 3 năm qua (2016 - 2018) Duy Xuyên đã đầu tư 871,5 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước các cấp hơn 389,6 tỷ đồng, vốn tín dụng 136 tỷ đồng, vốn huy động từ các doanh nghiệp và hợp tác xã 20 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 325 tỷ đồng. “Qua khảo sát, đến cuối năm 2018 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 11 xã xây dựng NTM là 16,7 tiêu chí/xã, tăng 1,18 tiêu chí/ xã so với năm 2017. Đến nay, Duy Xuyên đã có 7 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, gồm Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Phước, Duy Thành, Duy Châu, Duy Trung. Năm 2019, huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM là Duy Vinh, còn lại 3 xã Duy Thu, Duy Phú, Duy Tân sẽ cán đích vào năm 2020.

Đáng ghi nhận là, lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh nên những năm gần đây đời sống người dân Duy Xuyên không ngừng cải thiện. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 39,8 triệu đồng, tăng 22,17 triệu đồng so với năm 2010; hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 4,01%, giảm 18,9% so với cách đây 8 năm” - ông Phước chia sẻ. Ông Văn Bá Năm - Trưởng phòng NN&PTNT kiêm Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện cho hay, Duy Xuyên đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020 và địa phương cũng đã gấp rút xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Theo ông Năm, qua rà soát bộ tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay Duy Xuyên đã có 5/9 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn theo quy định (gồm tiêu chí số 4 về điện, tiêu chí số 6 về sản xuất, tiêu chí số 7 về môi trường, tiêu chí số 8 về an ninh - trật tự xã hội, tiêu chí số 9 về chỉ đạo xây dựng NTM).

Còn nhiều việc phải làm

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Duy Xuyên phấn đấu đạt thêm 2 - 3 tiêu chí huyện NTM. Ngoài việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với 7 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn, huyện cố gắng có thêm xã Duy Vinh cán đích NTM, còn 3 xã Duy Thu, Duy Tân, Duy Phú đạt bình quân 14 - 15 tiêu chí/xã. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,81% và thu nhập bình quân đầu người đạt 41triệu đồng...

“Trong số 5 tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM vừa nêu, hầu hết chất lượng chưa cao và thiếu tính bền vững. Vì vậy, trong thời gian tới các ngành, các cấp ở Duy Xuyên cần tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng và phát triển một cách bền vững. Còn 4 tiêu chí chưa đạt chuẩn là quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế - văn hóa - giáo dục, huyện sẽ phải nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều khâu mới hy vọng hoàn thành mục tiêu đặt ra” - ông Văn Bá Năm nói. Từ nay đến năm 2020, Duy Xuyên sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và hệ thống tổ chức quản lý thực hiện Chương trình NTM từ huyện đến các xã, các thôn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Trong đó, chú trọng củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức cấp xã, nhất là cán bộ chuyên trách NTM để làm tốt công tác tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện chương trình NTM ở địa phương.

Đặc biệt huyện giao nhiệm vụ cho các ngành liên quan tập trung rà soát, đánh giá nghiêm túc các tiêu chí, chỉ tiêu theo bộ tiêu chí huyện NTM. Trên cơ sở xác định cụ thể những tiêu chí, chỉ tiêu nào đạt và chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình hợp lý để tổ chức thực hiện một cách bài bản. Huyện cũng tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng NTM theo hướng dẫn của cấp trên nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng huyện NTM giai đoạn 2016 - 2020. Về vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, ông Văn Bá Năm cho biết, sẽ lồng ghép, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ những chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương và tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, vốn tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước... “Để việc thi công kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh không dàn trải và phát huy hiệu quả, thời gian qua huyện đã tập trung rà soát các công trình thiết yếu, bức xúc để phân kỳ đầu tư xây dựng từ năm 2019 - 2020” - ông Năm nói.

NGUYỄN SỰ