Hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới

T.VY |

Xã Tam Phú vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Được phát động từ năm 2016, sau 3 năm triển khai quyết liệt với sự vào cuộc của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương, xã Tam Phú đã hoàn thành xuất sắc 19 chỉ tiêu cơ bản, đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên, an ninh nông thôn giữ vững.

Tam Phú là xã cuối cùng trong số 4 xã của TP.Tam Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới sau Tam Ngọc, Tam Thăng và Tam Thanh. Như vậy, Tam Kỳ đã về đích sớm trước 2 năm so với kế hoạch về xây dựng nông thôn mới.

T.VY