Kế hoạch xây dựng nông thôn mới 2018: Khó hoàn thành mục tiêu

NHÃ PHƯƠNG |

Trong khi nhiều xã đã về đích nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2017 đã không còn đạt chuẩn theo quy định của bộ tiêu chí mới, thì hiện nay không ít địa phương thuộc diện phấn đấu cán đích trong giai đoạn 2018 - 2020 cũng gặp nhiều khó khăn vì có một số tiêu chí không dễ hoàn thành.

Tại hội nghị tổng kết tình hình phát triển nông nghiệp - nông thôn do UBND tỉnh tổ chức vừa qua, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh cho biết, theo báo cáo từ các địa phương, tính đến thời điểm này, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 204 xã tham gia thực hiện chương trình NTM trên địa bàn Quảng Nam là 13,51 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2017, tăng 2,1 tiêu chí/xã so với năm 2015 và tăng 10,9 tiêu chí/xã so với năm 2010. Toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí và đã có 20 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương của tỉnh có hàng loạt xã đã về đích NTM trong những năm trước nhưng hiện giờ không đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Ông Lê Muộn nói: “Đối với 72 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011 - 2017 thì qua rà soát có đến 38 xã của 10 huyện, thị xã, thành phố gồm Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Tây Giang, Đông Giang không đạt chuẩn theo quy định của bộ tiêu chí mới. Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của nhóm xã này chỉ còn 18 tiêu chí/xã, giảm 1 tiêu chí/xã so với trước đây”.

Trong khi đó, đối với 47 xã nằm trong diện phấn đấu cán đích NTM giai đoạn 2018 - 2020 thì đến nay bình quân số tiêu chí đạt chuẩn cũng mới chỉ ở con số 14,51 tiêu chí/xã. Trong đó, nhóm các tiêu chí khó đạt chuẩn, gồm: tiêu chí số 10 về thu nhập có 21 xã chưa đạt chuẩn, tiêu chí số 11 về hộ nghèo có 15 xã chưa đạt chuẩn, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất có 13 xã chưa đạt chuẩn, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm có 25 xã chưa đạt chuẩn.

Cần nói thêm, theo kế hoạch, năm 2018 này Quảng Nam phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, có ít nhất 15 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu và TP. Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tuy nhiên, ông Lê Muộn cho rằng, rất nhiều khả năng mục tiêu trên sẽ không hoàn thành vì dự kiến xã Bình Nguyên (Thăng Bình) không thể cán đích NTM vào cuối năm nay.

NHÃ PHƯƠNG