Khu dân cư kiểu mẫu

GIANG BIÊN |

Việc phát huy vài trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân thôn Bình Trúc 1, xã Bình Sa, Thăng Bình.

Nông dân thôn Bình Trúc 1 phá bỏ bờ ruộng để tham gia  mô hình tích tụ tập trung ruộng đất. Ảnh: G.B
Nông dân thôn Bình Trúc 1 phá bỏ bờ ruộng để tham gia mô hình tích tụ tập trung ruộng đất. Ảnh: G.B

Năm 2018 là năm thứ hai liên tiếp thôn Bình Trúc 1 giữ vững được các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu. Có được kết quả này ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương phải phải kể đến vai trò chủ động của người dân trong việc tiếp nhận các chủ trương, chính sách, từ đó chung tay triển khai hiệu quả. Vụ đông xuân 2018 - 2019 này, 60 hộ dân thôn Bình Trúc 1 đã tự nguyện phá bỏ bờ vùng, bờ thửa để tham gia mô hình tích tụ tập trung ruộng đất do UBND xã Bình Sa triển khai. Gia đình ông Phan Lý (65 tuổi) có 8 sào ruộng đều tham gia phương án tích tụ tập trung ruộng đất. Ông Phan Lý cho biết: “Thông qua báo chí, tôi biết được mô hình này ở phía bắc mang lại lợi ích cho nông dân. Vì vậy khi có chủ trương tích tụ tập trung ruộng đất gia đình tôi đồng ý ngay. Quan trọng hơn, nông dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật, đầu tư bài bản để nâng cao năng suất”.

Theo đó, Bình Sa triển khai mô hình tích tụ tập trung ruộng đất với diện tích 20ha tại tổ 2 và 3 thôn Bình Trúc 1. Ngay khi tiếp thu các ý kiến của cấp trên, 60/60 hộ dân đều đồng thuận ủng hộ chủ trương. Trong 60 hộ nằm trong vùng quy hoạch, có 10 hộ không có lao động nên giao khoảng 5ha đất cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bình Sa thuê lại để sản xuất. Các hộ dân còn lại tự giữ đất và tham gia cùng với HTX thực hiện. Ông Phạm Xuân Hà - Trưởng thôn Bình Trúc 1 cho biết, mọi chủ trương của cấp trên đưa ra, thôn đều tiến hành họp dân để bàn bạc lấy ý kiến. Như trong lần thực hiện mô hình tích tụ tập trung ruộng đất lần này, 100% hộ dân đều đồng tình. Thôn đã tiến hành phân chia công việc, cùng với nông dân ra đồng phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, cắm mốc. Các hỗ trợ theo cơ chế cấp trên như giống, phân bón, kỹ thuật, thôn đều công bố công khai để nhân dân được biết. Đặc biệt khi tham gia phương án tích tụ tập trung ruộng đất, nông dân được liên kết sản xuất lúa giống với Công ty giống Thái Bình để thuận tiện đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm.

Thôn Bình Trúc 1 có 268 hộ, 909 nhân khẩu. Đa số nhân dân trong thôn sống bằng nông nghiệp với hơn 110 ha diện tích sản xuất. Tháng 4.2017, UBND xã Bình Sa chọn thôn Bình Trúc 1 triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trong quá trình triển khai thực hiện đã làm thay đổi nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế, tăng cường mối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Hiện nay, thôn Bình Trúc có 100% đường giao thông được cứng hóa bằng bê tông; 100% hộ dân trong thôn tham gia đề án thu gom rác thải. Đặc biệt, Bình Trúc 1 là thôn đầu tiên của xã có hệ thống tên đường từ số 1 cho đến số 25 để thuận tiện trong việc giao dịch. Ông Châu Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Bình Sa nhận xét: “Người dân thôn Bình Trúc 1 có tinh thần đoàn kết cao. Không chỉ đồng thuận trong việc xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, triển khai tích tụ tập trung ruộng đất, việc sáp nhập thôn Bình Trúc 1 và Bình Trúc 2 thành thôn Bình Trúc cũng diễn ra thuận lợi. Đặc biệt, người dân ý thức về vai trò chủ thể trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu nói riêng, xây dựng nông thôn mới nói chung ngày càng khởi sắc”.

GIANG BIÊN