Kiến nghị bổ sung nguồn lực cho chương trình nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG |

Hôm qua 21.11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng có cuộc làm việc với Sở NN&PTNT về tình hình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.

Năm nay, toàn tỉnh gieo trồng gần 150 nghìn héc ta cây hàng năm. Nhờ nhiều yếu tố thuận lợi nên cây lúa và hầu hết loại cây trồng cạn đạt năng suất cao. Trong khi đó, dịch bệnh không bùng phát mạnh, giá bán sản phẩm nhích lên nên lĩnh vực chăn nuôi heo và gia cầm chuyển biến tích cực. Qua thống kê, toàn tỉnh hiện có 92 trang trại chăn nuôi gia cầm và 72 trang trại chăn nuôi heo đạt tiêu chí theo quy định. Có 7 cơ sở chăn nuôi heo, gia cầm được công nhận phù hợp với quy trình chăn nuôi VietGAP. Đối với lĩnh vực thủy sản, năm 2018 tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 112.000 tấn các loại, tăng 3.000 tấn so với năm ngoái... Theo ước tính, năm 2018 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của tỉnh đạt 13.590 tỷ đồng, tăng 5,24% so với năm 2017.

Về xây dựng NTM, riêng giai đoạn 2016 - 2018 toàn tỉnh đầu tư thêm gần 6.600 tỷ đồng thực hiện chương trình. Hiện nay, bình quân đạt chuẩn của 204 xã trên địa bàn tỉnh là 13,51 tiêu chí, tăng 2,1 tiêu chí so với năm 2015 và tăng 10,9 tiêu chí so với năm 2010. Cả tỉnh hiện đã có 72 xã được công nhận đạt chuẩn và dự kiến năm 2018 có thêm 14 xã cán đích NTM.

Lãnh đạo Sở NN&PTNT đề xuất HĐND tỉnh sớm ban hành quy định tỷ lệ điều tiết về ngân sách xã trong khai thác quỹ đất theo quy định tại Quyết định số 1760/QĐ-TTg (ngày 10.11.2017) của Thủ tướng Chính phủ để các xã có điều kiện huy động nguồn lực thực hiện chương trình NTM. Đồng thời sớm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương được khai thác đất san lấp và cát, sỏi phục vụ chương trình xây dựng NTM, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương. Đặc biệt, cần quan tâm bổ sung nguồn lực cho chương trình NTM ngoài kế hoạch trung hạn. Sớm xem xét bố trí kinh phí trong năm 2018 để 2 huyện Phú Ninh, Duy Xuyên có điều kiện duy trì và thực hiện mục tiêu huyện NTM vì thời gian từ nay đến năm 2020 còn ít, trong khi khối lượng công việc rất nhiều...

NHÃ PHƯƠNG