Nông Sơn: Bình quân đạt 12,42 tiêu chí nông thôn mới/xã

NGUYỄN SỰ |

Kết quả rà soát mới đây cho thấy, hiện tổng số tiêu chí đạt chuẩn của 7 xã tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nông Sơn là 87 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 12,42 tiêu chí. Qua thẩm định, tính đến cuối năm 2018 xã Quế Lộc đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí và đang chờ UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo kế hoạch đặt ra, năm 2019 này huyện Nông Sơn phấn đấu có thêm xã Quế Trung đạt chuẩn và năm 2020 xã Sơn Viên sẽ cán đích nông thôn mới.

NGUYỄN SỰ