Nông Sơn: Hơn 217 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018

MINH THÔNG |

(QNO) - Sáng 11.1, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2016 - 2018.

Sau 3 năm, phong trào xây dựng NTM ở Nông Sơn được người dân đồng tình ủng hộ, mang lại hiệu quả to lớn: kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, quốc phòng - an ninh được giữ vững; bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, chất lượng cuộc sống người dân được nâng cao. Nông Sơn đã huy động được hơn 217 tỷ đồng để thực hiện chương trình NTM; trong đó vốn ngân sách nhà nước hơn 213 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện hơn  2,1 tỷ đồng, ngân sách xã 522 triệu đồng, nhân dân đóng góp (quy ra giá trị) hơn 4,3 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện đạt 91 tiêu chí NTM, bình quân 13 tiêu chí/xã, tăng 32 tiêu chí so với năm 2015. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 13,13%, giảm 41,33% so với năm 2015, trung bình mỗi năm giảm 13,77%; thu nhập của người dân từng bước được nâng lên.

Giai đoạn 2019 - 2020, Nông Sơn tập trung đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và thoát nghèo bền vững; phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, hạ tầng đô thị; phấn đấu xã Quế Trung cơ bản đạt chuẩn NTM và duy trì kết quả đạt chuẩn NTM của xã Quế Lộc…

MINH THÔNG