Quảng Nam có 29 thôn được hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

CHÂU NỮ |

(QNO) - Cả nước có 3.513 thôn, bản, ấp của 363 xã khó khăn đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới (NTM) được hỗ trợ theo đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang xây dựng NTM giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong số đó có 564 thôn, bản, ấp thuộc 52 xã dưới 5 tiêu chí được hỗ trợ. Riêng Quảng Nam có 29 thôn của 6 xã thuộc phạm vi đề án, gồm các xã: Tr'Hy, Ch’Ơm (huyện Tây Giang), Chơ Chun, La Êê, Đắc Pre, Đắc Pring (Nam Giang).

Được biết, đề án nhằm phấn đấu không còn xã dưới 5 tiêu chí và cải tạo chất lượng cuộc sống cho người dân tại các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm ít nhất 5% tại các xã thuộc phạm vi đề án. Đến năm 2020, thu nhập của người dân tại các xã này tăng ít nhất 1,6 đến 1,8 lần so với năm 2015; 50% thôn trong phạm vi đề án được công nhận hoàn thành tiêu chí NTM cấp thôn.

Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 21.10.2018.

CHÂU NỮ