Quế Sơn đạt trung bình 14,84 tiêu chí nông thôn mới/xã

VĂN SỰ |

Qua rà soát, đánh giá, đến nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn của 13 xã tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Quế Sơn là 193 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của mỗi xã là 14,84 tiêu chí, tăng 2,34 tiêu chí/xã so với cuối năm 2017.

Ngoài 3 xã gồm Hương An, Quế Xuân 1, Quế Long đã cán đích NTM trong giai đoạn 2014 - 2016, hiện nay 2 xã Quế Phú và Quế Xuân 2 cũng thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí và đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018. Các xã khác như Quế Châu hiện đã đạt 16/19 tiêu chí, Phú Thọ 14/19 tiêu chí, Quế Cường 14/19 tiêu chí, Quế Minh 12/19 tiêu chí, Quế Hiệp 11/19 tiêu chí… Được biết, trong tổng số 15 thôn thực hiện việc xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, đến nay UBND huyện Quế Sơn đã tổ chức thẩm định và ban hành quyết định công nhận 2 thôn đạt chuẩn năm 2018 là Hương Quế Đông (xã Quế Phú) và Phú Mỹ (xã Quế Xuân 2).

VĂN SỰ