Tam Kỳ hoàn thành xây dựng nông thôn mới

XUÂN TRƯỜNG |

Phấn đấu đưa xã Tam Phú về đích nông thôn mới (NTM), đồng thời hoàn thiện thêm một số tiêu chí, chỉ tiêu ở 3 xã Tam Thanh, Tam Phú, Tam Ngọc..., TP.Tam Kỳ đang trình cấp trên công nhận hoàn thành chương trình này toàn thành phố.

Sau khi các xã Tam Thăng, Tam Ngọc và Tam Thanh lần lượt về đích NTM thì xã Tam Phú dốc toàn sức để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia này. Vào đầu năm 2018, xã Tam Phú còn phải thực hiện 10 tiêu chí NTM và nâng cao một số chỉ tiêu khác. Đặc biệt là việc tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Từ đầu năm 2018, ngoài việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, kênh mương nội đồng, thủy lợi... để phục vụ sản xuất, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tam Phú đã hỗ trợ nông dân 4 máy cày, 3 máy ghe, hỗ trợ 50% kinh phí mua 50 chiếc mô tơ phun nước tưới tiêu, hỗ trợ 100% giống rau màu, 100% giống lúa chất lượng cao... Từ đó, nhiều nông dân trên địa bàn tích cực sản xuất nâng cao thu nhập. Đến cuối năm 2018 tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của xã đạt chuẩn NTM (trên 35 triệu đồng/năm). Theo ông Nguyễn Đức Vương - Chủ tịch UBND xã Tam Phú, từ khi xây dựng NTM đến nay, địa phương đã nhựa hóa trên 13km giao thông trục xã, liên xã (đạt 100%). Toàn xã hiện có hơn 400ha đất nông nghiệp chủ động nước tưới tiêu (đạt gần 85%); hơn 2.500 hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn (đạt 99,21%); có 3/3 trường học đầu tư đạt chuẩn về cơ sở vật chất...

Để TP.Tam Kỳ hoàn thành chương trình xây dựng NTM, theo quy định của tỉnh, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn NTM có sự thay đổi, nâng cao hơn so với trước đây. Bên cạnh đó ở tất cả các xã phải đảm bảo không để tiêu chí nào bị rớt. Do vậy, TP.Tam Kỳ cũng đã dành nhiều nguồn lực để các xã đầu tư nâng cấp các trường học đạt chuẩn, hoàn thành thêm nhiều tuyến bê tông nông thôn, đầu tư thêm các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân… Và đặc biệt là việc giữ vững các tiêu chí đã đạt ở các xã được công nhận. Trong năm 2018, với sự hỗ trợ tích cực từ UBND TP.Tam Kỳ, hai xã Tam Thăng và Tam Ngọc đã phấn đấu xây dựng đạt chuẩn trở lại 3 tiêu chí bị rớt ở các năm trước là: văn hóa, an ninh trật tự và hệ thống chính trị xã hội. Bên cạnh đó, các xã cũng đã dần trả xong nợ đọng xây dựng cơ bản qua từng năm. Đây là kết quả quan trọng giúp toàn thành phố hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối NTM TP.Tam Kỳ, tính trong cả quá trình xây dựng NTM, tổng kinh phí đã thực hiện toàn thành phố hơn 351 tỷ đồng. Tổng số xã thực hiện trên địa bàn thành phố là 4 xã, gồm Tam Thăng, Tam Ngọc, Tam Thanh và xã Tam Phú. Trong đó, Tam Thăng được công nhận vào năm 2015, Tam Ngọc được công nhận vào năm 2016, Tam Thanh được công nhận năm 2017 và Tam Phú được công nhận năm 2018. Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình tỉnh và Trung ương công nhận TP.Tam Kỳ hoàn thành chương trình xây dựng NTM, đồng thời thực hiện các giải pháp để giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu. Làm sao để các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM thật sự phát huy tác dụng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn”.

XUÂN TRƯỜNG