Tập huấn quy trình lấy ý kiến người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

V.ANH |

Sáng 20.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cán bộ mặt trận xã, phường và khu dân cư trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn các văn bản của trung ương và tỉnh về quy định nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Qua đó tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở, nhất là ở khu dân cư tổ chức triển khai tốt việc lấy ý kiến người dân nhằm đánh giá kết quả xây dựng NTM đảm bảo khách quan, đúng thực chất. Lớp tập huấn không chỉ giúp cán bộ cơ sở nắm vững nội dung quy định lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM mà còn phát huy và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình triển khai xây dựng NTM.

V.ANH