Thẩm định các tiêu chí nông thôn mới

THU PHƯƠNG- VĂN PHIN |

Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa kiểm tra, đánh giá thẩm định các tiêu chí NTM tại xã Quế Lộc (huyện Nông Sơn); Tam Anh Nam và Tam Nghĩa huyện Núi Thành. Tham gia buổi làm việc có đại diện các sở, ngành của tỉnh; Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, xã Quế Lộc đã hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Kiểm tra thực tế, các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của địa phương trong chương trình xây dựng NTM đã đạt được. Nổi bật, hệ thống giao thông nông thôn, xóm được cứng hóa đồng bộ; nhà văn hóa các thôn, trường học, trạm y tế... đều được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bà con, học tập của con em. Đời sống tinh thần, vật chất của người dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Tại đây các thành viên của Hội đồng thẩm định NTM  tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao một số tiêu chí: giao thông, gây dựng thêm nhiều đường hoa...; đồng thời nâng cấp các trục đường điện trên địa bàn xã; các tiêu chí về thu nhập; giải quyết lao động; môi trường, nước sạch…

Cùng ngày, đoàn công tác tiến hành thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí NTM tại 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 của huyện Núi Thành là Tam Anh Nam và Tam Nghĩa. Trước đó, qua thẩm tra của huyện Núi Thành, đến cuối năm 2018, xã Tam Anh Nam và Tam Nghĩa đã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM và 1 thôn đạt “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Đoàn công tác tiến hành thẩm định theo từng chỉ tiêu, tiêu chí NTM, đồng thời nghiên cứu hồ sơ của xã và làm việc với các phòng, ban của huyện liên quan đến các tiêu chí NTM, kiểm tra thực địa về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí để có cơ sở kết luận. Qua đợt thẩm định này, đoàn công tác tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Hội đồng thẩm định tỉnh để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2018 theo đúng các quy định hiện hành của Trung ương và của tỉnh.

THU PHƯƠNG- VĂN PHIN