Thôn Thạch Tân hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

TƯỜNG QUÂN |

Được chọn triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2017, sau khi hoàn thành chương trình NTM, thôn Thạch Tân, xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) có nhiều điều kiện thuận lợi và sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ông Châu Thanh Phong - Chủ tịch UBND xã Tam Thăng cho biết, trong gần hai năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư cho khu dân cư NTM kiểu mẫu Thạch Tân hơn 2,8 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 1,7 tỷ đồng. Hiện nay địa phương cơ bản đã thực hiện hoàn thành 10/10 tiêu chí, trong đó có các tiêu chí đạt với tỷ lệ khá cao như: giao thông (hơn 95%); điện (hơn 90%); người dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng (đạt 100%); thu nhập đầu người (ước đạt hơn 42 triệu đồng/năm)… Địa phương đang tập hợp số liệu, hoàn chỉnh hồ sơ trình công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Thạch Tân.

TƯỜNG QUÂN