Thưởng công trình phúc lợi trị giá 1,5 tỷ đồng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới

CHÂU NỮ |

(QNO) -  UBND tỉnh vừa cấp 1,5 tỷ đồng để khen thưởng công trình phúc lợi cho 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Cụ thể, xã Tam Thanh (Tam Kỳ) được thưởng công trình trị giá 500 triệu đồng; xã Tam Giang (Núi Thành) được thưởng công trình trị giá 400 triệu đồng; xã Bình Trung (Thăng Bình) và Trà Tân (Bắc Trà My) được thưởng công trình trị giá 300 triệu đồng/xã.

Nguồn kinh phí khen tưởng được trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2017 chuyển sang năm 2018.

* Dịp này, UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn cho 14 xã của 9 huyện, thành phố để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Núi Thành nhiều nhất với 3 xã; Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn, mỗi  huyện 2 xã; Tam Kỳ, Hội An, Nông Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc, mỗi địa phương 1 xã.

CHÂU NỮ