Tiên Phước xây dựng nông thôn mới: Những kết quả đáng mừng

NGUYỄN HƯNG |

Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tiên Phước có 8 xã được tỉnh chọn đầu tư xây dựng nông thôn mới (NTM). Sau hơn nửa chặng đường triển khai xây dựng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Nhiều tuyến đường nông thôn tại Tiên Phước đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp.  Ảnh: N.HƯNG
Nhiều tuyến đường nông thôn tại Tiên Phước đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp. Ảnh: N.HƯNG

Những thành công ban đầu

Giai đoạn 2011 - 2015, huyện Tiên Phước có 3 xã Tiên Cảnh, Tiên Sơn và Tiên Phong đã về đích NTM. Trong đó, xã Tiên Cảnh đã phát huy thế mạnh phát triển kinh tế vườn, gắn với du lịch sinh thái làng quê; xã Tiên Phong cũng đã hình thành các tổ  sản xuất, hợp tác xã (HTX) bước đầu hoạt động có hiệu quả; xã Tiên Sơn triển khai nhiều dịch vụ, mô hình sản xuất, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, có 8 xã, gồm Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Thọ, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Hiệp, Tiên Châu và xã Tiên Mỹ được tỉnh chọn đầu tư xây dựng NTM. Ban chỉ đạo NTM huyện làm việc với từng xã, rà soát, đánh giá từng tiêu chí cụ thể, cũng như đồng hành phối hợp thực hiện các phương án tháo gỡ, giải quyết triệt để khó khăn trong việc thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng NTM ở từng xã. Được đầu tư 3,6 tỷ đồng, xã Tiên Mỹ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại. Hiện có 5,7km đường ĐH đã được nhựa hóa và 16km trục đường xã, thôn, ngõ xóm được bê tông hóa. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,89%; thu nhập bình quân đầu người 33,3 triệu đồng/năm. Đến nay, xã Tiên Mỹ đạt được 11/19 tiêu chí NTM, cuối năm 2018 sẽ đạt thêm 4 tiêu chí nữa.
Bên cạnh đó, xã Tiên Mỹ còn vận động nhân dân thôn 6 xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và bước đầu được huyện đánh giá khá cao. Người dân trong thôn đã bắt 54 bóng điện chiếu sáng và lắp đặt các pano tuyên truyền về NTM, khu dân cư kiểu mẫu dọc hai bên tuyến đường chính vào trung tâm thôn. Người dân trong thôn cũng chung tay góp sức đắp lề đường, trồng hoa, cây cảnh, tạo vẻ đẹp cho đường quê. Đồng thời các hộ dân cũng chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh - sạch - đẹp, hiệu quả; trong đó đã triển khai xây dựng 20 khu vườn kiểu mẫu điểm để nhân rộng ra trên địa bàn toàn thôn. Có gần 100% hộ dân làm câu khẩu hiệu, làm tủ thuốc gia đình. Ông Võ Kim Chung - Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ, cho biết: “Để có được kết quả như hiện nay, đó là nhờ công tác tuyên truyền sâu rộng nên người dân hiểu được xây dựng NTM sẽ mang lại lợi ích cho chính gia đình họ và cho cộng đồng. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, phát huy nội lực ưu tiên thực hiện các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm đưa xã về đích NTM đúng hẹn 2020”.

Phấn đấu về đích đúng hẹn

Trong 3 năm (2016 - 2018) nguồn vốn trung ương, tỉnh và huyện đã đầu tư hơn 91 tỷ đồng để giúp các xã xây dựng NTM. Ngoài ra, huyện  đã huy động, lồng ghép nhiều nguồn vốn khác với gần 176 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn phục vụ phát triển sản xuất và đời sống người dân. Hiện mạng lưới giao thông của huyện có hơn 850km  cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân. Hệ thống kênh mương nội đồng được bê tông hóa gần 64km, đạt 28,22%. Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp sản xuất tập trung được tưới, tiêu chủ động đạt hơn 41%. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đã tạo điều kiện cho các địa phương phát triển kinh tế vườn, chăn nuôi. Giá trị kinh tế vườn, kinh tế trang trại tăng từ 65 tỷ đồng (năm 2014) lên 214 tỷ đồng (năm 2017); giá trị sản xuất  lâm nghiệp từ 126 tỷ đồng tăng lên gần 170 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp từ 197 tỷ đồng (năm 2014) tăng lên 442 tỷ đồng (năm 2017), tốc độ tăng bình quân hàng năm hơn 30%. Giá trị thương mại, dịch vụ theo giá trị so sánh năm 2017 đạt gần 1.500 tỷ đồng, tăng 604 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt gần 20%.

Theo thống kê, hiện toàn huyện có 27 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong đó, một số HTX mới hình thành và phát triển khá mạnh như HTX Dịch vụ nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Nhật Linh với sản phẩm tiêu nguyên hạt; HTX Trầm hương Tiên Phước; HTX Nông nghiệp Cảnh Tiên sản xuất rau củ quả sạch các loại; HTX Sản xuất rau hữu cơ Tiên Châu, HTX Nông dược xanh Tiên Hà, cơ sở sản xuất dầu mè, đậu phụng Tiên Cẩm... Hiện tổng số tiêu chí đạt chuẩn NTM trên địa bàn  huyện là 179 tiêu chí; bình quân đạt 12,79 tiêu chí/xã; xã đạt thấp nhất 9 tiêu chí. Ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho hay, đạt được kết quả xây dựng NTM như ngày hôm nay, công tác tuyên truyền sâu rộng đã tạo nhận thức tốt cho người dân. Họ tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong việc thực hiện chương trình, tự giác tham gia xây dựng NTM bằng nhiều công việc cụ thể. Trong đó, nhiều chương trình, đề án lớn của huyện được nhân dân triển khai có hiệu quả như Đề án 548 về “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025”; Đề án phát triển cây tiêu Tiên Phước; Chương trình phát triển huyện Tiên Phước thành vùng trọng điểm kinh tế vườn, kinh tế trang trại của tỉnh…

“Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện luôn nhất quán quan điểm chỉ đạo các xã duy trì và nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu, đảm bảo bền vững, tiến tới xây dựng NTM, làm đến đâu phải chắc đến đó, không chạy theo thành tích, làm sao cho đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc” - ông Hường Văn Minh nói.

NGUYỄN HƯNG