Trao đổi kinh nghiệm về lấy ý kiến đánh giá nông thôn mới

ANH ĐÔNG |

Sáng 25.12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm triển khai quy trình lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM). Bên cạnh việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn về quy trình lấy ý kiến đánh giá, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam còn mong muốn thông qua hội nghị được lắng nghe những ý kiến góp ý từ cán bộ mặt trận cơ sở trong tỉnh làm cơ sở điều chỉnh, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu cho rằng chủ trương lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân là nhằm phát huy, tăng cường tính dân chủ, minh bạch; khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Tuy nhiên, trung ương cần có sự sửa đổi các quy định về thời gian tổ chức lấy ý kiến, tỷ lệ phiếu khảo sát trên mỗi xã, khu dân cư; đồng thời sớm xây dựng phần mềm tổng hợp lấy phiếu để phù hợp và tạo thuận lợi cho cơ sở khi triển khai thực hiện... Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban phong trào cảm ơn sự tham gia góp ý của cán bộ mặt trận cơ sở Quảng Nam; đồng thời cho biết sẽ tiếp thu và tham mưu sớm sửa đổi, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp trong quy trình lấy ý kiến người dân.

ANH ĐÔNG