Trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam

VĂN SỰ |

Hôm qua 30.10, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới Quảng Nam.

Cuộc thi chính thức phát động vào ngày 21.11.2017, các nội dung và thể lệ được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo ban tổ chức, từ khi phát động đến ngày 30.6.2018 có tổng cộng 47 tác phẩm của 20 tác giả ở nhiều địa phương trên cả nước tham gia dự thi. Qua 5 vòng chấm chọn, các thành viên ban giám khảo đề xuất ban tổ chức không trao giải Nhất (vì không có tác phẩm nào đạt tổng số điểm bình quân từ 9 điểm trở lên) và chỉ trao 4 giải Khuyến khích cho 4 tác phẩm có số điểm bình quân từ 6,56 - 7,0 điểm của các tác giả Nguyễn Phước Đức, Võ Duy Hiệp, Nguyễn Văn Ngát, Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Được biết, mỗi giải Khuyến khích gồm Giấy chứng nhận đoạt giải và 5 triệu đồng tiền mặt.

VĂN SỰ