Xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức): Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2018

MAI LINH |

Từ đầu năm đến nay, huyện Hiệp Đức tiếp tục đầu tư gần 21,5 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chủ yếu thi công kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh và hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp.

Tính đến thời điểm này số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của huyện là 11,36 tiêu chí/xã. Thời gian qua, ngoài việc tập trung duy trì, nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí của 3 xã đã về đích là Quế Bình, Quế Thọ, Bình Lâm, các đơn vị liên quan của Hiệp Đức cũng nỗ lực hỗ trợ nhiều khâu cho xã Hiệp Thuận để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018 (hiện đã hoàn thành 18 tiêu chí).

MAI LINH