Xã Tam Xuân 1 công bố quyết định sáp nhập thôn

VĂN PHIN |

UBND xã Tam Xuân 1 (Núi Thành) vừa tổ chức hội nghị toàn dân ở các thôn Phú Trung, Trung Đông, Tịch Đông và Phú Tân để công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc sắp xếp sáp nhập thôn. Trong đó, sáp nhập toàn bộ thôn Phú Trung và một phần thôn Trung Đông để thành lập thôn Phú Trung Đông; gộp thôn Tịch Đông với thôn Phú Tân và một phần thôn Trung Đông thành lập thôn Phú Đông. Cũng tại hội nghị này, UBND xã Tam Xuân I công bố các quyết định miễn nhiệm chức danh thôn trưởng, thôn phó, thôn đội trưởng và công an viên ở các thôn cũ, đồng thời công bố quyết định bổ nhiệm chức danh: trưởng thôn, thôn đội kiêm công an viên lâm thời nhiệm kỳ 2018 - 2020 các thôn Phú Trung Đông, Phú Đông.

Trước đó, Đảng ủy xã Tam Xuân 1 cũng đã công bố quyết định giải thể chi bộ các thôn Phú Trung, Trung Đông, Tịch Đông và Phú Tân; đồng thời công bố quyết định thành lập chi bộ các thôn Phú Trung Đông và Phú Đông, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư lâm thời tại các chi bộ.

VĂN PHIN