Xây dựng nông thôn mới ở Duy Xuyên: Chặng đua nước rút

HOÀNG THƠ |

Nhờ sự chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới ở huyện Duy Xuyên nên mùa xuân này, bức tranh làng quê càng thêm bừng sáng bởi diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Hạ tầng giao thông của Duy Xuyên đã được quan tâm đầu tư khang trang, sạch đẹp. Ảnh: V.SỰ
Hạ tầng giao thông của Duy Xuyên đã được quan tâm đầu tư khang trang, sạch đẹp. Ảnh: V.SỰ

Với quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Duy Xuyên đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ huyện công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp sang cơ cấu dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Duy Xuyên luôn được các cấp chính quyền quan tâm. Trong đó, giai đoạn 3 năm (2017 - 2019), chương trình đã được các cấp, các ngành của huyện triển khai quyết liệt, tạo những chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15%, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, ngành công nghiệp phát triển đạt mức tăng trưởng khá, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Đặc biệt, chương trình giảm nghèo thực hiện đạt kết quả đáng khích lệ, toàn huyện chỉ còn 3,08% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên. Năm 2019 thu nhập bình quân đạt 43 triệu đồng/người/năm. Riêng năm 2019, huyện Duy Xuyên tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư hơn 123 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến nay, toàn huyện Duy Xuyên đã có 9/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu đến giữa năm 2020 có thêm 2 xã Duy Thu và Duy Tân đạt chuẩn. Các xã Duy Phước, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy Thành, Duy Hòa tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Theo kế hoạch, đến giữa năm 2020, toàn Duy Xuyên có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng thị trấn Nam Phước phấn đấu đến năm 2020 trở thành đô thị loại 4; xã Duy Hải, Duy Nghĩa thành đô thị loại 5. Cùng với việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, huyện Duy Xuyên còn chú trọng xây dựng 25 thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến thời điểm cuối năm 2019 đã có 6 thôn Thi Thại, xã Duy Thành; thôn An Trung, xã Duy Trung; thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu; thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú; thôn Đông Yên, xã Duy Trinh; thôn Câu Lâu Đông, xã Duy Phước được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, Duy Xuyên đang chỉ đạo cho các xã thực hiện chuỗi giá trị sản xuất với 15 dự án đã được phê duyệt, bao gồm: dự án sản xuất lúa giống; trồng cây ăn quả, trồng cây đinh lăng; sản xuất cây ớt; dự án trồng dâu nuôi tằm; trồng cây sen. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện 15 dự án hơn 50 tỷ đồng.

Được UBND tỉnh thống nhất chủ trương đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020, huyện Duy Xuyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Đến cuối năm 2019, Duy Xuyên đã đạt 6 tiêu chí, đó là thủy lợi; điện; sản xuất; môi trường; an ninh, trật tự xã hội; chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Năm nay, huyện Duy Xuyên nỗ lực thực hiện hoàn thành 3 tiêu chí còn lại, đó là tiêu chí quy hoạch; trung tâm văn hóa - thông tin huyện đang khởi công xây dựng, dự kiến đến tháng 4.2020 hoàn thành, huyện sẽ đạt tiêu chí về văn hóa. Mặt khác, huyện tích cực phối hợp với Sở GD-ĐT, các cơ quan của tỉnh xây mới khu thí nghiệm thực hành, khu giáo dục thể chất, nâng cấp mặt sân trường, xây dựng thư viện và đầu tư trang thiết bị dạy và học của Trường THPT Sào Nam để trường đạt chuẩn quốc gia là huyện hoàn thành về tiêu chí giáo dục.

Để sớm hoàn thành 3 tiêu chí còn lại và đạt chuẩn huyện nông thôn mới đúng lộ trình đề ra, huyện Duy Xuyên xác định cần phải tập trung công tác lãnh đạo cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân. Huyện Duy Xuyên đề ra các biện pháp quyết liệt trong 6 tháng đầu năm 2020.

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho rằng, các ngành, các cấp tiếp tục tập trung hướng về cơ sở, thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình nông thôn mới; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2020 là củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và hệ thống tổ chức quản lý thực hiện chương trình nông thôn mới từ huyện đến xã và các thôn. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện chương trình nông thôn mới.

TAGS