Doanh nghiệp hài lòng về cải cách hành chính thuế

VĂN DŨNG |

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), mức độ hài lòng của doanh nghiệp (DN) năm 2019 về cải cách hành chính thuế ngày càng tăng. Cụ thể, 86% DN cho biết cơ quan thuế hỗ trợ hiệu quả và 83% đánh giá sự hỗ trợ của cơ quan thuế là kịp thời.

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, trong 5 năm qua (từ 2014 - 2019), Bộ Tài chính cũng như Tổng cục Thuế đã nỗ lực không ngừng trong công tác cải cách hành chính, nhờ đó đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực, tiết kiệm thời gian, công sức cho DN, được cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá khá tốt. Theo đó, kết quả chung đánh giá sự hài lòng của DN năm 2019 là 7,8 điểm, quy ra tỷ lệ % là 78%, tăng 3% so với năm 2016. Trong đó chỉ số tiếp cận thông tin về thuế tăng 0,23 điểm, sự phục vụ của công chức thuế tăng 1,50 điểm, kết quả giải quyết công việc tăng 0,41 điểm…“Kết quả các chỉ số thành phần trong tương quan so sánh với kết quả năm 2016, có 3 chỉ số tăng điểm, trong đó nội dung quan trọng nhất là chỉ số thành phần sự phục vụ của công chức thuế tăng khoảng 1,5 điểm. Hai chỉ số thành phần là tiếp cận thông tin và kết quả giải quyết công việc đều có kết quả tích cực hơn” - ông Tuấn nói.

Phân tích sâu về những chỉ số tăng điểm, cụ thể là việc tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính (TTHC) thuế, ông Tuấn cho biết, việc tiếp cận thông tin về quy định thuế và TTHC thuế đã được cộng đồng DN ghi nhận là tương đối dễ dàng. Hệ thống mẫu biểu TTHC thuế được ổn định trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay đã góp phần tạo sự thuận lợi trong tiếp cận thông tin cho DN, giúp DN dễ thích ứng, tra cứu, tìm kiếm và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết. Ngoài ra, việc thực hiện TTHC thuế đối với DN hiện nay rất dễ dàng. Khảo sát của VCCI năm 2019 đã liệt kê 9 nghĩa vụ thuế cụ thể (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu) để DN đánh giá mức độ dễ dàng trong quá trình thực hiện, từ mức dễ, tương đối dễ, tương đối khó đến khó.

Cũng theo đánh giá của VCCI, sự phục vụ của công chức thuế năm 2019 đã được DN đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, hơn hẳn so với những cuộc khảo sát trước đây. Nếu như kết quả năm 2014 là 5,36 điểm, 2016 là 6,36 điểm, thì năm 2019 tăng lên 7,86 điểm. Cả ba khía cạnh đánh giá là kỷ cương và tác phong làm việc của công chức thuế, mức độ hài lòng với công chức thuế tại từng bộ phận chức năng của cơ quan thuế; chi phí ngoài quy định trong thực hiện TTHC thuế đều thu được những phản hồi khá tích cực.

Theo kết quả công bố của VCCI, việc đánh giá nội dung này dựa trên cơ sở hai nhóm chỉ tiêu “hỗ trợ giải quyết vướng mắc” và “mức độ hài lòng với các bộ phận của cơ quan thuế”. So với năm 2016, chỉ số thành phần “kết quả giải quyết công việc” có kết quả tích cực hơn, mức tăng điểm tuy chưa nhiều nhưng đã phản ánh một phần những nỗ lực của ngành thuế trong việc cải cách, đơn giản hóa chính sách, TTHC thuế, sửa đổi các quy trình nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ DN khai thuế, nộp thuế điện tử…